Meranie je vykonávané:

  • konturografom MarSurf XC 2 MAHR
  • digitálnymi výškomermi V600 od firmy TRIMOS, Digimar 817 CLM MAHR
  • digitálnymi posuvnými meradlami MITUTOYO
  • drsnomerom MITUTOYO
  • digitálnymi dutinomermi MITUTOYO
  • pasametrami ATORN
  • klasickými meradlami

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.  Vekastool s.r.o., Tolstého 3, 066 01 Humenné, Slovenská republika