Firmu založil Ing. Vladimír Kundrát ako fyzická osoba v roku 1990 pod názvom Ing. Vladimír Kundrát VEKAS, s cieľom pôsobenia v regióne a snahou produkovať dielce vysokej kvality na základe špecifikácie zákazníka (výkres).

Začínalo sa v menších prenajatých priestoroch. V roku 2002 sa po rekonštrukcii firma presťahovala do vlastných súčasných priestorov o celkovej ploche 500m2 a zároveň sa zmenil aj názov spoločnosti na Ing. Vladimír Kundrát VEKASTOOL.

V decembri 2003 firma úspešne absolvovala audit u certifikačnej spoločnosti SGS Slovakia a získala certifikát ISO 9001:2000.

V polovici roku 2004 bola vybudovaná nová prístavba – hala brusiarne, čo prispelo k výraznému zlepšeniu pracovného prostredia.

V roku 2007 sa zmenila forma spoločnosti aj názov na Vekastool s.r.o.

Posledný recertifikačný audit ISO 9001:2008, ktorý sa uskutočnil v januári 2016, sme úspešne zvládli.

V súčasnosti prebieha neustály proces čiastočných inovácií, budov aj strojného vybavenia.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.  Vekastool s.r.o., Tolstého 3, 066 01 Humenné, Slovenská republika