Prvý certifikát ISO 9001:2000 bol firme udelený v roku 2003Systém riadenia spoločnosti VEKASTOOL, s.r.o. bol preverený, certifikovaný a vyhovel aj požiadavkám EN ISO 9001:2008, pre tieto činnosti "výroba kovových a plastových súčiastok obrábaním." 

Aktuálny certifikát  EN ISO 9001:2015 je platný od 1. februára 2019 do 31. januára 2022 a zostáva v platnosti v prípade úspešných dohľadových auditov..


Po kliknutí na obrázok si môžete pozrieť celý certifikát, prípadne si ho môžete stiahnutiu vo formáte PDF. Anglická verzia TU.

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.  Vekastool s.r.o., Tolstého 3, 066 01 Humenné, Slovenská republika