Hlavnými prednosťami firmy Vekastool s.r.o. sú dlhoročné skúsenosti s presným obrábaním (hlavne sústruženie, frézovanie, vŕtanie, brúsenie naguľato) ale samozrejme aj v ostatných oblastiach (brúsenie naplocho, závitovanie a pod).

Firma Vekastool s.r.o. sa zaoberá výrobou presných strojných dielov na základe výkresovej dokumentácie odberateľa a výrobou prípravkov. Zaoberali sme sa aj výrobou plastových upínacích modulov pre káblomontážne prevádzky.

Základné technologické vybavenie tvoria CNC sústruhy, CNC vertikálne obrábacie centrá (frézovanie, vŕtanie, vyvŕtavanie, závitovanie) a klasické obrábacie stroje (sústruhy, frézovačky, brúsky naguľato, naplocho) a cez kooperácie sa zabezpečujú aj povrchové a tepelné úpravy.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.  Vekastool s.r.o., Tolstého 3, 066 01 Humenné, Slovenská republika